PROFIL

Daftar Guru dan Karyawan

No NIPM Nama Status Jabatan Panel
1 03-04-1-1-1282-0708-008 Sri Joko Purwanto, S.Pd. GTY Kepala Sekolah
2 03-04-1-1-0278-0710-014 Hari Setiyawan, ST GTY Wakasek Kurikulum
3 03-04-1-1-0984-0709-012 Gatot Prabowo, S.Pd GTY Wakasek Sarana dan Prasarana
4 03-04-1-1-0675-0710-016 Ida Sarifah, S.Si, S.Pd. GTY Wali Kelas V Ibnu Abbas, Koordinator Koperasi
5 03-04-1-1-0272-0706-002 Farida Ekawati Edris, SH GTY Wali Kelas I Bilal bin Rabbah, Wakasek Bidang Kerumahtanggaan
6 03-04-3-1-0584-0711-020 Fatimah Retno Hapsari, S.Pd GTY Wali Kelas I Khalid bin Walid
7 03-04-3-1-0188-0714-032 Ari Kustini, S.Pd. GTY Wali Kelas II Utsman Bin Affan
8 03-04-1-1-0188-0709-011 Alfiah Suyuti Mudmainah, S.Pd GTY Wali Kelas VI Abu Hurairah
9 03-04-1-1-0181-0706-001 Eny Haryati, S.Pd GTY Koordinator Perpustakaan
10 03-04-3-1-1183-0711-019 Nara Sholihah, M.Pd.I GTY Wali Kelas V Zaid Bin Tsabbit
11 03-04-1-1-0179-0709-010 Nur Widyaningsih, S.Pt, S.Pd. GTY Wali Kelas VI Al Baihaqi
12 03-04-1-1-0887-0710-017 Sulis Noor Hidayatun, S.S. S.Pd. GTY Guru Mapel Bahasa Jawa
13 03-04-3-1-0485-0712-025 Laila Isnawati, S.H.I. S.Pd.I. GTT Guru Mapel PAI
14 03-04-3-1-1086-0713-027 Wachidatun Hidayatun GTY Guru Tahfidz
15 03-04-3-1-0791-0713-026 Qoyrul Fasstabikul Qoyrod, S.Pd.I GTY Wakasek Kesiswaan
16 03-04-1-2-0682-1207-006 Seno Widodo PTY Kepala Tata Usaha
17 03-04-3-2-0388-0714-030 Siti Prihatin, A.Ma., Pust. PTY Staff Tata Usaha / Bag. Pembayaran
18 03-04-3-2-1179-1010-018 Harno PTT Security
19 03-04-1-2-0751-0308-007 Narso Diharjo PTY Penjaga Sekolah
20 03-04-3-2-10-86-0714-029 Dalimin Hadi PTT Penjaga Sekolah
21 03043103860717-025 Maryadi, S.Pd. GTY Koordinator LP2Q
22 03043111950717-027 Titik Kuswari, S.Pd. GTY Guru Mapel PAI
23 03043109910717-028 Neiny Dwi Martiningtyas, S.Pd. GTY Wali Kelas 1 Sa'ad Bin Abi Waqats
24 03043103920716-023 Hartatik, S.Pd. GTY Wali Kelas 1 Mush'ab Bin Umair
25 03043103920716-024 Nuruzzaman Ash Shiddiqiy, S.Fil.I. GTY Guru Mapel
26 03043106950716-026 Sidik Kurniawan GTT Wakasek Sarana dan Prasarana / Guru Tahfiz
27 03043109940718-032 El Faiza, S.Pd. GTT Wali kelas VI Ubay Bin Ka'ab
28 03043106840719-033 Sri Wahyuni GTT Guru Tahfidz
29 03043104950719-034 Andre Kurniawan, S.Pd. GTT Guru Penjasorkes
30 03043105890719-035 Konik Kornianingsih, S.H.I. GTT Guru Mapel PAI
31 03043112860719-036 Endriani, S.Pd. GTT Wali Kelas IV Zubair bin Awwam
32 03043108930719-037 Sinta Rahmawati, S.Pd. GTT Wali Kelas III Abu Bakar Ash Shidiq
33 03043109970719-038 Egita Septa Rahardjani, S.Pd. GTT Wali Kelas Abu Dzar Al Ghifari
34 03043105910719-039 Rahayu Puji Astuti, S.Pd.I. GTT Guru Mapel PAI
35 03043103880719-040 Tutik Rahayu, S.Pd. GTT Wali Kelas IV Ali Bin Abi Thalib
36 03043105960719-041 Ravita Nurjanah, S.S. GTT Wali Kelas III Annas Bin Malik
37 03043110970719-042 Oktaveria Lilafi Nur Afidah, S.Pd. GTT Wali Kelas II Mu'adz Bin Jabbal
38 03043109950719-045 Intan Zahra, S.Pd. GTT Wali Kelas II Abdullah Bin Mas'ud
39 03043105011119-046 Winda Eka Kurniasari GTT Guru Mapel PAI
40 03043107871119-047 Yulita Handayaningrum, S.Pd. GTT Wali Kelas III Amru Bin 'Ash
41 03043101961119-048 Rosiana Asmarani, S.Pd. GTT Wali Kelas V Salman Al Farisi
42 03043112871119-049 Purwanti, S.Psi. GTT Guru Mapel
43 03043103971119-050 Umi Fatimah, S.Pd. GTT Wali Kelas IV Umar Bin Khatab
44 03043112961119-051 Destririna Liliani, S.Pd. GTT Wali Kelas II Abdurrahman Bin Auf
45 03043112951119-052 Nindita Dewi Puspita Sari, S.Ak. GTT Guru Mapel
46 03043106931119-053 Ma'rifatun Nur Hasanah, S.Sos. GTT Guru Tahfidz
47 03043110981119-054 Faisal Abudzar Al Ghifari GTT Guru Tahfidz
48 030412 Afifah Sobri Wigati, A.Md PTT Staff Tata Usaha
49 0 Riwi Mulyasari, S.Pd GTT Guru Mapel

DOWNLOAD

Rekruitment Calon Guru dan Karyawan SDIT Muhammadiyah Sinar Fajar

12 Oktober 2022

Pendaftaran Inden Siswa Baru Tahun Pelajaran 2023/2024 - SDIT Muhammadiyah Sinar Fajar

12 Oktober 2022

Sekolah Penggerak SDIT Muh. Sinar Fajar

05 Mei 2021

BANNER

GALERI FOTO & VIDEO

"Selamat Datang di SDIT Muhammadiyah Sinar Fajar Cawas - Pelaksana Program Sekolah Penggerak Kemdikbud-RI Angkatan I"