PROFIL

Daftar Guru dan Karyawan

No NIPM Nama Status Jabatan Panel
1 03-04-1-1-1282-0708-008 Sri Joko Purwanto, S.Pd. GTY Kepala Sekolah
2 03-04-1-1-0278-0710-014 Hari Setiyawan, ST GTY Wakasek Kurikulum
3 03-04-1-1-0984-0709-012 Gatot Prabowo, S.Pd GTY Wakasek Sarana dan Prasarana
4 03-04-1-1-0675-0710-016 Ida Sarifah, S.Si, S.Pd. GTY Wali Kelas V Ibnu Abbas, Koordinator Koperasi
5 03-04-1-1-0272-0706-002 Farida Ekawati Edris, SH GTY Wali Kelas I Bilal bin Rabbah, Wakasek Bidang Kerumahtanggaan
6 03-04-3-1-0584-0711-020 Fatimah Retno Hapsari, S.Pd GTY Wali Kelas I Khalid bin Walid
7 03-04-3-1-0188-0714-032 Ari Kustini, S.Pd. GTY Wali Kelas II Utsman Bin Affan
8 03-04-1-1-0188-0709-011 Alfiah Suyuti Mudmainah, S.Pd GTY Wali Kelas VI Abu Hurairah
9 03-04-1-1-0181-0706-001 Eny Haryati, S.Pd GTY Koordinator Perpustakaan
10 03-04-3-1-1183-0711-019 Nara Sholihah, M.Pd.I GTY Wali Kelas V Zaid Bin Tsabbit
11 03-04-1-1-0179-0709-010 Nur Widyaningsih, S.Pt, S.Pd. GTY Wali Kelas VI Al Baihaqi
12 03-04-1-1-0887-0710-017 Sulis Noor Hidayatun, S.S. S.Pd. GTY Guru Mapel Bahasa Jawa
13 03-04-3-1-0485-0712-025 Laila Isnawati, S.H.I. S.Pd.I. GTT Guru Mapel PAI
14 03-04-3-1-1086-0713-027 Wachidatun Hidayatun GTY Guru Tahfidz
15 03-04-3-1-0791-0713-026 Qoyrul Fasstabikul Qoyrod, S.Pd.I GTY Wakasek Kesiswaan
16 03-04-1-2-0682-1207-006 Seno Widodo PTY Kepala Tata Usaha
17 03-04-3-2-0388-0714-030 Siti Prihatin, A.Ma., Pust. PTY Staff Tata Usaha / Bag. Pembayaran
18 03-04-3-2-1179-1010-018 Harno PTT Security
19 03-04-1-2-0751-0308-007 Narso Diharjo PTY Penjaga Sekolah
20 03-04-3-2-10-86-0714-029 Dalimin Hadi PTT Penjaga Sekolah
21 03043103860717-025 Maryadi, S.Pd. GTY Koordinator LP2Q
22 03043111950717-027 Titik Kuswari, S.Pd. GTY Guru Mapel PAI
23 03043109910717-028 Neiny Dwi Martiningtyas, S.Pd. GTY Wali Kelas 1 Sa'ad Bin Abi Waqats
24 03043103920716-023 Hartatik, S.Pd. GTY Wali Kelas 1 Mush'ab Bin Umair
25 03043103920716-024 Nuruzzaman Ash Shiddiqiy, S.Fil.I. GTY Guru Mapel
26 03043106950716-026 Sidik Kurniawan GTT Wakasek Sarana dan Prasarana / Guru Tahfiz
27 03043109940718-032 El Faiza, S.Pd. GTT Wali kelas VI Ubay Bin Ka'ab
28 03043106840719-033 Sri Wahyuni GTT Guru Tahfidz
29 03043104950719-034 Andre Kurniawan, S.Pd. GTT Guru Penjasorkes
30 03043105890719-035 Konik Kornianingsih, S.H.I. GTT Guru Mapel PAI
31 03043112860719-036 Endriani, S.Pd. GTT Wali Kelas IV Zubair bin Awwam
32 03043108930719-037 Sinta Rahmawati, S.Pd. GTT Wali Kelas III Abu Bakar Ash Shidiq
33 03043109970719-038 Egita Septa Rahardjani, S.Pd. GTT Wali Kelas Abu Dzar Al Ghifari
34 03043105910719-039 Rahayu Puji Astuti, S.Pd.I. GTT Guru Mapel PAI
35 03043103880719-040 Tutik Rahayu, S.Pd. GTT Wali Kelas IV Ali Bin Abi Thalib
36 03043105960719-041 Ravita Nurjanah, S.S. GTT Wali Kelas III Annas Bin Malik
37 03043110970719-042 Oktaveria Lilafi Nur Afidah, S.Pd. GTT Wali Kelas II Mu'adz Bin Jabbal
38 03043109950719-045 Intan Zahra, S.Pd. GTT Wali Kelas II Abdullah Bin Mas'ud
39 03043105011119-046 Winda Eka Kurniasari GTT Guru Mapel PAI
40 03043107871119-047 Yulita Handayaningrum, S.Pd. GTT Wali Kelas III Amru Bin 'Ash
41 03043101961119-048 Rosiana Asmarani, S.Pd. GTT Wali Kelas V Salman Al Farisi
42 03043112871119-049 Purwanti, S.Psi. GTT Guru Mapel
43 03043103971119-050 Umi Fatimah, S.Pd. GTT Wali Kelas IV Umar Bin Khatab
44 03043112961119-051 Destririna Liliani, S.Pd. GTT Wali Kelas II Abdurrahman Bin Auf
45 03043112951119-052 Nindita Dewi Puspita Sari, S.Ak. GTT Guru Mapel
46 03043106931119-053 Ma'rifatun Nur Hasanah, S.Sos. GTT Guru Tahfidz
47 03043110981119-054 Faisal Abudzar Al Ghifari GTT Guru Tahfidz
48 030412 Afifah Sobri Wigati, A.Md PTT Staff Tata Usaha
49 0 Riwi Mulyasari, S.Pd GTT Guru Mapel

DOWNLOAD

Sekolah Penggerak SDIT Muh. Sinar Fajar

05 Mei 2021

Rekruitment Guru dan Karyawan SDIT dan SMP Muhammadiyah Sinar Fajar 2021

05 Mei 2021

Kejuaran Lomba di Masa Pandemi Tahun 2020

26 November 2020

BANNER

Pop Up SD Muh Sinar Fajar

GALERI FOTO & VIDEO

"Selamat Datang di SDIT Muhammadiyah Sinar Fajar Cawas"